December 16, 2019

Liepājas II Starptautiskajā pianistu konkursā "Piano Frequency"

MARTAI VĪKSNEI  - ATZINĪBA!

Skolotāja Sandra Briede.

December 9, 2019

KIRILLAM ŠMAČKO 

V Starptautiskajā pianistu -zēnu konkursā klavierspēlē "Spēlē zēni"

ATZINĪBA par latviešu komponista A.Žilinska skaņdarba "Rudenī" atskaņojumu.

Skolotāja Inna VAŠČENKO.

December 9, 2019

XV Starptautiskajā P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā klavierspēles audzēknei JELIZAVETAI SREBNAJAI - Atzinības raksts.

Skolotāja Olga PITIKA.

December 9, 2019

5.Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā "Kaunas Sonorum"

klavierspēles audzēkne ALMA KLINCĀRE ieguvusi 3.vietu.

Skolotāja Sandra BRIEDE.

December 9, 2019

13.decembrī pl. 18.00 Taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem,

18.decembrī pl.18.30 Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem,

19.decembrī pl.17.30 Stīgu instrumentu spēles audzēkņiem.

November 29, 2019

18.Jauno pianistu etīžu konkurss Saldū.

Priecājamies par 2.klases audzēknes Rūtas Rūmnieces sniegumu

un iegūto Atzinības rakstu. Skolotāja Ieva Sāre.

November 5, 2019

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursā "Sudraba flauta"

ELZAI ŠKUTĀNEI  1.vieta ar augstāko punktu skaitu.

Skolotājs Mareks Romanovskis.

Koncertmeistare Inese Anna Gaile.

October 30, 2019

Duets - VLADISLAVS MIHAILOVS (5.klarnetes klase) un ĻEVS ŠTEIMAKS (6.akordeona klase) - GRAND PRIX Starptautiskajā akordeonistu solistu un ansambļu konkursā Pērnavā, Igaunijā.

 Solistu kategorijā - ARTJOMAM ŠČEGLOVAM - I vieta (7.akordeona klase),

ĻEVAM ŠTEIMAKAM - I vie...

October 10, 2019

2020.gada 29.-30.janvārī notiks VI Mazais Augusta Dombrovska konkurss.

Konkursa nolikumu skatīt sadaļā Dokumenti.

Aicinām piedalīties!

September 24, 2019

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kalngales ielā 1a (iznomājamā platība 57,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 1110158002, nomas līgumu.

02.09.2019. Augusta Dombrovska Mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kalngales ielā 1a (iznomājamā platība 57,30 m²), būves kad...

August 23, 2019

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Augusta Dombrovska Mūzikas skola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Kalngales ielā 1a, ar kopējo telpu platību 57,30 kv.m.,  kafejnīcas virtuves bloka un noliktavas izvietošanai Skolas 1. st...

August 23, 2019

19.08.2019. publicētais paziņojums par telpu iznomāšanu tiek atsaukts.

August 19, 2019

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Augusta Dombrovska Mūzikas skola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Kalngales ielā 1a, ar kopējo telpu platību 57,30 kv.m.,  kafejnīcas virtuves bloka un noliktavas izvietošanai Skolas 1. st...

August 19, 2019

2019.gada 8.augustā izsludinātajā konkursā par telpu iznomāšanu kafejnīcas vajadzībām  nav saņemts neviens pieteikums.

Konkurss noslēdzies bez rezultāta.

August 12, 2019

IZGLĪTOŠANAS LĪGUMU SLĒGŠANA

26.,29.augustā pl.16.00-18.00 un

27.,28.,30.augustā pl.12.00-15.00.

Tālrunis 67341829.

MĀCĪBU GADA SĀKUMS

2.septembrī pl.17.00

PAPILDUS AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

3.septembrī pl.17.00

Please reload

Aktualitātes

September 11, 2020

August 13, 2020

Please reload

Arhīvs
Please reload

 MĀCIES SPĒLĒT, 

 SPĒLĒ  LAI  IEMĀCĪTOS ! 

ADRESE

 

Ziemeļblāzmas iela 38, Riga, Latvija LV1015

adms@riga.lv 

Tel: 371-67 341-829

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black